De juiste zorg op de juiste plek organiseren doen we samen met huisartsen, medisch specialisten, verpleegkundigen, de paramedici en andere betrokkenen. Door het opzetten van regionale netwerken ontstaat één centraal aanspreekpunt voor organisaties in de regio.
Vanuit deze netwerken maken we afspraken over de zorg en werken we aan uniforme zorgpaden.
Met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren en praktijken te ondersteunen en ontzorgen.