De coöperatie is een platform, welke fysiotherapeuten in midden en noord Zeeland, verenigt en vertegenwoordigt. Belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • eenduidige profilering
  • centraal aanspreekpunt voor stakeholders.
  • faciliteren kwaliteitsborging

Missie & Visie

Missie: 

Fysiotherapeuten in (midden)Zeeland verenigen om samen als coöperatie één centraal aanspreekpunt te zijn voor de stakeholders; waardoor de patiënt de optimale zorg bij de juiste fysiotherapeut kan krijgen. 

 

Visie:  

Een zichtbaar coöperatief platform zijn waarbij we een aanspreekpunt vormen voor de stakeholders, we zorgen voor een eenduidige profilering van de fysiotherapeuten in de regio (midden) Zeeland naar de stakeholders toe en zorgen voor een interne kwaliteitsborging (reflectief leren, scholing, kennis netwerken). 

Ambities

(opstart) Ambities: 

Een officieel samenwerkingsverband met statuten en een reglement opzetten 

Startgesprekken opzetten met stakeholders. (huisartsen coöperaties; gemeentes; ADRZ) 

Een dekkingsgraad van 75% van alle losse fysiotherapiepraktijken, welke nog niet aangesloten zijn bij een ander overkoepelend netwerk of organisatie in het gebied van het ADRZ 

Bestuursleden

De bestuursleden van het ZFCO behartigen de belangen van de fysiotherapie in de regio.
Zij komen graag met u in contact bij vragen of ter kennismaking.