Sterk door samenwerking in de regio

ZFCO

Het zorglandschap is constant in beweging. In de zorg staan we samen voor grote uitdagingen en dragen we een grote verantwoordelijkheid. Om hier op een juiste manier invulling aan te geven is goede samenwerking essentieel. Samen blijven we op koers in een veranderend landschap!

Netwerken

Om de zorg zo goed mogelijk op te kunnen zetten zijn kennisnetwerken en projectgroepen onderdeel van de structuur van de coöperatie. Op deze wijze zorgen we voor kwalitatief goede zorg, faciliteren we kennisdeling, maken we inhoudelijke zorgafspraken en zorgen we voor een eenduidige profilering. De (multidisciplinaire) netwerken verhogen de kwaliteit van de zorg.

Netwerken

Filtermenu sluiten