Het Netwerk Valpreventie is een netwerk voor fysiotherapeuten, beweegaanbieders, zorgverleners, gemeenten en welzijn die zich inzetten voor de Ketenaanpak Valpreventie in de regio Zeeland.

Binnen onze aanpak wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuren in de regio, gemeenten en wijken om te komen tot een goede casefinding, inventarisatie, uitvoering en doorstroom. Op deze wijze bouwen we samen met onze partners een duurzaam regioplan voor valpreventie.

Meer weten?
Neem contact op met met de programmamanager Chantal de Koning

 

Programma manager

Chantal de Koning | secretaris

Secretaris