Afgelopen dinsdag een mooie opkomst bij de bijeenkomst over ketenaanpak Valpreventie in de provincie Zeeland. Samen met Cisca Zuurveld hebben we onze visie kunnen presenteren op deze uitdaging die voor ons ligt.

Voor veel beleidsmedewerkers van gemeenten liggen er door het GALA nieuwe uitdagingen. Preventie vraagt een integrale inzet. Hoe bereiken we de oudere? Welke rol speelt de fysiotherapeut? Hoe kunnen digitale middelen ons helpen?

Een nieuwe samenwerking tussen het sociale domein en de zorg. Een goed gesprek tussen diverse gemeentes, welzijnspartners en stakeholders.
De eerste stappen zijn gezet. Op naar concreet maken van het vervolg.
Dank ZHCo-PeriScaldes voor het gebruik maken van de locatie