ZFCO heeft voor haar leden een mooie inspiratiebijeenkomst georganiseerd over thema’s uit het IZA en het GALA.
over kansen uit
Vanuit het KNGF gaf Floris Vels een heldere toelichting over de inhoud van het Integraal Zorgakkoord en wat deze betekent voor de fysiotherapie.
Tijdens deze avond werd er vanuit het bestuur gesproken door de voorzitter Michel Bakker over de positionering en kansen voor het ZFCO.
Bestuurslid Chantal de Koning sprak over de kansen binnen de ketenaanpak valpreventie en Jaco Vleeshouwer gaf een toelichting over de rol van de gemeenten.