Onze voorzitter Michel Bakker is samen met de secretaris Chantal de Koning afgereisd naar Den Bosch voor de bestuurlijke conferentie, georganiseerd door het KNGF. Het thema was ‘inspireren en positioneren’. En hier was, in en om het programma heen, voldoende ruimte voor. De aanwezige bestuursleden onderstreepten allemaal dat we veel van elkaar kunnen leren en elkaar onderling enorm kunnen ondersteunen.

Het programma met de sprekers werd gevuld over praktijkvoorbeelden en theorie over:

  • Multidisciplinaire projecten/ samenwerkingen
  • Positie van de Fysiotherapie in de Eerstelijn, IZA
  • Substitutie projecten
  • Organisatie van Eerstlijnszorg in Amstelland

Alles bij elkaar was het een inspirerende én gezellige avond, waar nuttige contacten zijn gelegd.