Ditmaal werd de algemene ledenvergadering gehouden in de Stenge.
Een avond waarin de plannen voor 2023 werden toegelicht door het bestuur.
Het gevoerde en te voeren beleid werd toegelicht en het jaarplan 2023 werd gepresenteerd.

De  drie speerpunten voor 2023 werden geëvalueerd en besproken:

  • Betrokken achterban
  • Betrouwbare samenwerkingspartner
  • Goede positionering ZFCO

Het was een goede bijeenkomst met waardevolle input.